...
Zikir dan Doa Penting Sehari-hari

Harga
Rp. 30.000

0

Deskripsi

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah), sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi (perintah)Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS Al-Baqarah [2]: 186) Doa adalah senjata orang beriman. (Hadis Nabi Saw.) Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (QS Al-Baqarah [2]: 152) Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Mukmin. (QS Al-Dzâriyât [2]: 152) Buku ringkas yang ditulis oleh Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ini adalah sarana untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan buku ini dimulai dari rukun Islam, rukun iman, tatacara wudhu, shalat wajib, shalat jenazah, doa sehari-hari, keturunan Rasulullah Saw. dan ditutup dengan wirdhul latif zikir pagi dan petang. Amalan ini tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan, menyertai roda kehidupan, menjadi teman pelipur lara, penambah semangat kerja, perisai mara bahaya, bahkan menjadi penyebab datangnya rahmat dan keberkahan melimpah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa tala. Sebagaimana firmanNya, Berzikirlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan mengingatmu. Artinya, Allah selalu memperhatikan orang yang berzikir dengan kasih sayang-Nya yang tidak terbatas.

Teaser Beli

Penulis

Al-Habib Al-Alamah Umar bin Hafizh

Penerbit

Noura Books