...
Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban

Harga
Rp. 70.000

0

Deskripsi

Islam adalah sebuah agama yang barangkali paling banyak dikenal dan sekaligus paling sering disalahpahami. Meski mengaku bertuhan dan bernabi yang sama, umat Islam dewasa ini menampakkan banyak wajah yang masing-masing mengklaim sebagai representasi Islam yang paling sah. Orang pun bertanya-tanya: manakah Islam yang sesungguhnya? Buku ini kiranya hendak menjawab pertanyaan tentang hakikat Islam sebagai doktrin dan peradaban. Buku ini mengangkat isu-isu kunci seputar sosok Nabi Muhammad, al-Quran, hadis/sunnah, hukum/syariah, teologi/kalam, filsafat, dan tasawuf. Terkait peradaban, Rahman mengulas tentang tarekat, gerakan filsafat, perkembangan mazhab, pendidikan, gerakan pembaruan, dan perkembangan modern.  Melalui buku ini, Rahman bukan hanya mengajak pembaca untuk menelusuri doktrin utama Islam dan perkembangan peradaban Muslim dari awal kelahirannya hingga kini, melainkan juga mengajukan perspektif jernih untuk membaca persoalan zaman dan agenda kerja umat Islam demi memajukan masyarakat yang beradab, etis, dan maju. “Fazlur Rahman adalah seorang guru yang mengasyikkan, lautan ilmunya seakan tanpa batas. Selama empat tahun lebih belajar dengannya di Universitas Chicago, saya benar-benar merasa tercerahkan. Karyanya dengan judul Islam ini sekarang telah menjadi klasik, dijadikan rujukan di berbagai universitas hampir di seluruh jagat.” — Ahmad Syafii Maarif “Fazlur Rahman adalah seorang sarjana yang sangat peka terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Ia mengabdikan dirinya dengan serius dalam menjawab tantangan-tantangan zaman yang dihadapi umat.”— Mulyadhi Kartanegara

Teaser Beli

Penulis

FAZLUR RAHMAN

Penerbit

Al-Mizan